badania opakowań

  • Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o.

    4.04.2014 Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR przeprowadziło warsztaty wspólnie przez wykładowców akademickich i przedstawicieli przedsiębiorców – partnerów Uniwersytetu Śląskiego w ramach nowego przedsięwzięcia pn. „Uczeń z przyszłością”, które ma na celu promowanie idei łączenia studiów z praktykązawodową wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.W ramach wydarzenia wyłoniliśmy osiem osóbnajbardziej aktywnych, które w nagrodę spędzą dzień w naszejfirmie, by poznać jej funkcjonowanie „od kuchni”. Uczeń z przyszłością - GLOKOR i UŚ w Katowicach kliknij…
    ul. Górnych Wałów 27 Gliwice