badania próbek geologicznych i środowiskowych

 • Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CBJ sp. z o.o.) w Lubinie świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.      CBJ sp. z o.o. jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, łącznie zatrudniającym niemal pół tysiąca pracowników. Spółka posiada Laboratoria zlokalizowane w Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach. Duży potencjał badawczy oparty na…
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 62 Lubin Polkowice
 • 9f56d587cf7e147ac311f174be4f6e5d86cbcff5

  Podstawy FIRMY sięgają 1966r i są związane z początkiem geologicznej działalności zawodowej jej właściciela Stanisława Sobańskiego, który po wieloletniej praktyce w Przedsiębiorstwie Geologicznym, Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej i w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych, w 1989r otworzył własną firmę geologiczną. Zakres działalności obejmuje wykonawstwo i dokumentowanie badań: geotechnicznych geologiczno-inzynierskich geologiczno – złożowych geofizycznych, (dla potrzeb hydrogeologicznych – lokalizacja otworów studziennych oraz badania perspektyw występowania złóż surowców budowlanych) hydrogeologicznych ekologicznych oraz: geotechniczną obsługę…
  ul. Tęczowa 57 Wrocław Wrocław
 • Atrak Stanisław Sobański

  Podstawy FIRMY sięgają 1966r i są związane z początkiem geologicznej działalności zawodowej jej właściciela Stanisława Sobańskiego, który po wieloletniej praktyce w Przedsiębiorstwie Geologicznym, Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej i w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych, w 1989r otworzył własną firmę geologiczną. Zakres działalności obejmuje wykonawstwo i dokumentowanie badań: geotechnicznych geologiczno-inzynierskich geologiczno – złożowych geofizycznych, (dla potrzeb hydrogeologicznych – lokalizacja otworów studziennych oraz badania perspektyw występowania złóż surowców budowlanych) hydrogeologicznych ekologicznych oraz: geotechniczną obsługę…
  ul. Tęczowa 57 Wrocław Wrocław
 • Śląskie Laboratoria Budowlane LAB-SYSTEM Sp. z o.o.

  Laboratorium powstało w roku 2007 w Katowicach. Głównym profilem działalności firmy są kompleksowe usługi w zakresie badań gruntów, podbudów, kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów oraz prefabrykatów betonowych.
  ul. 73 Pułku Piechoty 1 Katowice Katowice
 • ŚŒląskie Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o.

  Laboratorium Badań Środowiskowych Śląskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe pomiary warunków środowiska pracy, środowiska zewnętrznego oraz analizy próbek gruntów, wody, ścieków, odpadów, powietrza i gazów przydatnych w ocenie i ochronie środowiska.
  Czeladź, ul.Wojkowicka 21 Czeladź