badanie ścieków

 • DEGEST

  Przedsiębiorstwo nasze powstało w lipcu 2003 r w ramach reorganizacji International Paper - Kwidzyn S.A z której struktur wydzielono Laboratorium Zakładowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne 'DEGEST' sp. z o.o. Przeprowadzamy badania i analizy:  - mas włóknistych,  - papierów,  - tektur litych,  - paliw stałych i ciekłych,  - wody,  - ścieków. Badania wykonujemy na nowoczesnym sprzęcie, wykorzystując metodyki wg PN, ISO, TAPPI.
  ul.Lotnicza 1, Kwidzyn Kwidzyn
 • Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CBJ sp. z o.o.) w Lubinie świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, z uwzględnieniem poboru i przygotowania próbek, wykonania badań oraz opracowania wyników.      CBJ sp. z o.o. jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, łącznie zatrudniającym niemal pół tysiąca pracowników. Spółka posiada Laboratoria zlokalizowane w Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach. Duży potencjał badawczy oparty na…
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 62 Lubin Polkowice
 • Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR Sp. z o.o.

  4.04.2014 Centrum Badawczo - Rozwojowe GLOKOR przeprowadziło warsztaty wspólnie przez wykładowców akademickich i przedstawicieli przedsiębiorców – partnerów Uniwersytetu Śląskiego w ramach nowego przedsięwzięcia pn. „Uczeń z przyszłością”, które ma na celu promowanie idei łączenia studiów z praktykązawodową wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.W ramach wydarzenia wyłoniliśmy osiem osóbnajbardziej aktywnych, które w nagrodę spędzą dzień w naszejfirmie, by poznać jej funkcjonowanie „od kuchni”. Uczeń z przyszłością - GLOKOR i UŚ w Katowicach kliknij…
  ul. Górnych Wałów 27 Gliwice
 • ŚŒląskie Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o.

  Laboratorium Badań Środowiskowych Śląskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe pomiary warunków środowiska pracy, środowiska zewnętrznego oraz analizy próbek gruntów, wody, ścieków, odpadów, powietrza i gazów przydatnych w ocenie i ochronie środowiska.
  Czeladź, ul.Wojkowicka 21 Czeladź