śląskie

 • Budownictwo Drewniane Wykończenia Budownictwo drewniane, wykończenia

  Technologia budowy domów systemem szkieletowym(kanadyjskim) powstała w okresie osadnictwa Kanady i USA. Jest tosprawdzający się od pokoleń sposób budowy domów mieszkalnych. Takiedomy ma większość Amerykanów i Kanadyjczyków. Drewno,jako naturalny surowiec, stanowi podstawowy budulec tego typuobiektów.Sposób budowania domów systemem szkieletowym: na fundamentach zbetonu wykonuje się drewnianą konstrukcję szkieletową budynku.Ściany zewnętrzne, wykonane zazwyczaj z belek oprzekroju 15 cm x 4 cm, obijane są od zewnątrz płytą OSB. Szkieletbudynku zabezpieczony jest warstwą folii…
  Jeżewskiego Kazimierza 1 Mysłowice
 • Laboratorium Lab-Test s.c.

                                                                                                                                                              Jeżeli życzycie sobie Państwo uzyskać więcej informacji natemat zakresu oferowanych przez nas usług, a także ich cen, prosimyo kontakt.                                 Naszadres:
  Ul. Bogumińska 34 Katowice
 • Nilu Polska Sp. z o.o.

  Oferujemy usugi konsultingowe orazrnego typu analizyzwizane zrealizowan przez nas tematykbadawcz (obszaremzainteresowa).Ofert kierujemy zarwno dosamorzdw lokalnych,jednostekadministracji publicznej wyszegoszczebla, inwestorwzainteresowanych energetykodnawialn lub audytem energetycznymprowadzonej dziaalnoci,biznesmenw zainteresowanychdoradztwem rodowiskowym, zwaszczaw zakresie ochrony powietrza izagospodarowania odpadw oraz dojednostek naukowych ibadawczo-rozwojowych, pod ktemwsppracy przy nowych projektach.Ponadto jestemy zainteresowanisprzeda akcesorii i urzdzepomiarowych produkowanych przez NILUInnovation poczynajc odoprawekdo filtrw, poprzez kolektory opadukoczc nazaawansowanych prbnikachpowietrza czy miernikachpromieniowania UV. Moemy takezaoferowa specjalistyczne analizylaboratoryjne wykonywane wakredytowanym, cieszcym si duymuznaniem na wiecie,…
  Wa Kolonia Borek
 • Laboratorium geologiczno-drogowe

  Geodróg laboratoriumgeologiczno-drogoweświadczy usługiw zakresie:TERENOWYCH BADAŃ GEOLOGICZNYCH IGEOTECHNICZNYCH:tyczenie i niwelacja geologicznych punktówbadawczych,wykonanie odkrywekfundamentów,wiercenia i odwiertygeologiczne,pobieranie próbek gruntów i wód do dalszychbadań laboratoryjnych,sondowaniadynamiczne,dozór i kierowanie pracamigeologicznymiGEOTECHNIKI:opinie,ekspertyzydokumentacje geotechniczne ustalającewarunki posadawiania obiektów budowlanych: budynków mieszkalnychjednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków usługowych i biurowych,hal, magazynów, pawilonów handlowych, marketów, instalacjiprzemysłowych, masztów, dróg, mostów, sieci uzbrojeniapodziemnego,odbiór wykopówfundamentowych,kontrola zagęszczenia podsypek i zasypekbudowlanych, wałów przeciwpowodziowych i nasypówkomunikacyjnychGEOLOGIIINŻYNIERSKIEJ:projekty pracgeologicznych,dokumentacje geologiczno-inżynierskie dlawszystkiego rodzaju budownictwaHYDROGEOLOGII:opinie hydrogeologiczne dotyczące budowyprzydomowych oczyszczalni ścieków i odprowadzania wód opadowych…
  ul. Hotelowa 23 Dąbrowa Górnicza
 • LABORATORIUM BADAWCZO - POMIAROWE

  OfertaZajmujemy się realizacją zadań z zakresu pomiarów środowiskowych.ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM- Emisja hałasu do środowiska,- Emisja pyłów,- Emisja gazów,- Pobór próbek do badań laboratoryjnych.WYKONUJEMY TAKŻE BADANIA:- Wody i ścieków,- Gruntu i gleby,- Badania wytrzymałości nawierzchni stabilizowanych.GWARANCJA JAKOŚCIWszystkie pomiary wykonywane są zgodnie z najnowszymi orazaktualnymi metodykami referencyjnymi, na sprzęcie najnowszejgeneracji. 
  ul. Ligocka 103 Katowice
 • Sprzeda

  Zainteresowania NanoLab dotycz wszystkich dziaamajcych na celu podniesienie poziomu higienizacji ycia jak iprocesw technologicznych.Walka z bakteriami, grzybami, wirusami i zapachami za pomocnanopreparatw to istota dziaalnoci firmy NanoLab.Stosowanie nanotechnologii daje uytkownikom szerok gam efektw idziaa dodatkowych, takich jak: hydrofobowo, samoczyszczcepowierzchnie, ochrona przed promieniowaniem UV i cieplnym,antystatyczno i inne.W NanoLab wykorzystujemy fenomenalne waciwocinanosrebra, ktre posiada agresywn biobjczo, przy jednoczesnymbraku negatywnego wpywu na organizm ludzki, zwierzcy oraz rodowisko naturalne. Dodatkowo nanosrebro ma nieprzerwany…
  Ceglana 67 Katowice
 • Zakład Wytwarzania Materiałów Izolacyjnych Nr 2 Hydrostop Grzegorzewicz Paweł

  Zastrzeżenia prawne2007 Copyright © Hydrostop Sp. z o.o.Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie,reprodukowanie bez pisemnej zgody Hydrostop z siedzibą w Warszawiejest niedozwolone.Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisuinternetowego www.hydrostop.plUżyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrotHydrostop oznacza Hydrostop z siedzibą w Warszawie przy ul.Włościańskiej 6 m 27.Ta strona internetowa (Strona) jest własnością i jest utrzymywanaprzez Hydrostop. Dostęp i używanie tej Strony, oznacza wyrażeniezgody ze wszystkimi terminami, warunkami oraz uwagami zawartymi natej…
  Bruszewska 1 Warszawa
 • Eko-Roz-Bud S

  Oferta usugZakad nasz posiada sta, dowiadczon zaog i pracownikwnadzoru zodpowiednimi uprawnieniami. Samodzielnie wykonuje czynnociprzygotowaniaprodukcji, nadzoru i realizacji robt. Stosujemysprawdzone we wasnej praktycebezpieczne technologie robtrozbirkowych. Wszystkie dotychczasowe realizacjeprowadzone byy wsystemie wykonawstwa bezporedniego lub generalnego.Oferujemy wykorzystanie naszego dowiadczenia i fachowocidlarealizacji robt lub dzierawy rodkw produkcji:Sta zaog, w tym pracownicy odpowiednich zawodw (spawacze,murarze, operatorzy, kierowcy dowiadczeni w robotach rozbirkowych idemontaowych).S oni zatrudnieni na penych etatach, posiadajniezbdne badania lekarskiei wysokociowe. Nie ma wrd nich…
  ul. Wyzwolenia 2 Siemianowice Śląskie
 • Geo-Odwiert Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze Robert Jordan

  Nasza firma oferuje państwu wysokiej jakości usługi z zakresugeologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii iwiertnictwa.W naszej ofercie znajdują się między innymi:wiercenia otworów badawczych do głębokości40,0-50,0 m nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych,wykonywanych wiertnicą mechaniczną ŁBU-50 różnymi średnicami od 90mm do 360 mmsondowania dynamiczne sondą lekką DPL, sondą b.ciężkąDPSH, sondą cylindryczną SPTpobieranie próbek o nienaruszonej strukturzeNNSbadania laboratoryjne gruntówbadania laboratoryjne wody gruntowejopracowanie na podstawie badań terenowych ilaboratoryjnych następujących dokumentacjiDOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE I OPINIE GEOTECHNICZNE DLA:Sporządzania miejscowych…
  ul. Cypriana Kamila Norwida 19 Ruda Śląska
 • Eko-Jawor Przemysław Tomczak Czyszczenie separatorów, separator ropopochodny

  Nasza Oferta:Firma EKO-JAWOR działając zgodnie z przepisami i na podstawieotrzymanych zezwoleń:• Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami nr4292/OS/2010 - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243)• Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niżniebezpieczne nr OŚ.ŚR-7660/41/3/2010 - zgodnie z art. 28 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 39,…
  Al. Marsz. Piłsudskiego Józefa 72 Jaworzno
 • Diagnostyka Sp. z o.o. sp.k. Częstochowa

       DIAGNOSTYKA specjalizuje się w realizacjiprofesjonalnych usług od pobrania itransportu materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, ażdodostarczenia wyniku analiz medycznych w ciągu 24 godzin. Poza standardowymi badaniami, firma stawia na rozwój ipopularyzację metodwysoko zaawansowanych. Np. DIAGNOSTYKA, jakopierwsza siećlaboratoryjna w kraju, uruchomiła własną pracownię badań metodamibiologiimolekularnej, a od lat rozwija unikalną ofertę diagnostykiautoimmunologicznej,przyczyniając się do zwiększenia dostępu Polaków do osiągnięćnowoczesnejmedycyny.Wyniki mogą być dostarczane także faksem i przezInternet dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu informatycznegoo nazwie…
  Rynek Rynek 21 Częstochowa
 • Specjalistyczne Laboratorium Materiałów Budowlanych Beton Test Garlewicz Wiesław

  1. Badanie i ocena własności technicznych materiałóworaz wyrobów budowlanych(zgodność z normami, dokumentacją techniczną ) - obejmującem.in.:* spoiwa mineralne* kruszywa budowlane i drogowe* betony zwykłe, lekkie, specjalne - oznaczaniem.in.- konsystencji, urabialności- zawartości powietrza w mieszancebetonowej- gęstości objętościowej (pozornej)- wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie,zginanie- nasiąkliwości- odporności na działanie mrozu(mrozoodporności)- przepuszczalności wody(wodoszczelności)- ścieralności- żaroodporności- skurczu ( metodą Amslera )- badań nieniszczących metodą skleromeryczną (młotkiem Schmidta )2. Projektowanie zaczynów, zapraw, betonów zwykłych ispecjalnych - wystawianie…
  ul. Kusocińskiego 2 Dąbrowa Górnicza
 • Artech Rybnik Sp. z o.o.

  Stanowisko kontroli wyposażono w specjalistycznysprzęt pomiarowy oraz licencjonowane stacje diagnostyki i próboceniające parametry techniczne wyrobu. W okresiegwarancyjnym prowadzimy obsługę serwisową naszych wyrobów, zaś pozakończeniu okresu gwarancyjnego zapewniamy dostawę częścizamiennych.Zachęceni uznaniem odbiorców, pragniemy zapewnić o dalszymdoskonaleniu naszych wyrobów i usług oraz gotowości doprzyjęcia nowych wezwań techniczno –produkcyjnych.Dla tych potrzeb utworzono biuro konstrukcyjne które,wspólnie z kadrą inżynieryjną, opracowuje i wdraża nowatorskieprzedsięwzięcia techniczne.Wierzymy, że przytoczone fakty przekonają Państwa onaszym profesjonalizmie, dynamice w działaniu…
  Barwna 1 Rybnik
 • Redakcja Lab

  LAB to czasopismo fachowe poświęcone problemom pracylaboratoryjnej, kierowane do różnego rodzaju laboratoriów,istniejące na polskim rynku od szesnastu lat. Na łamach pismaporuszamy najistotniejsze problemy mogące pojawić się w pracykierownika, specjalisty i menadżera laboratorium.W najnowszym numerze dwumiesięcznika (2/2014 - marzec / kwiecień2014) znaleźć można tematykę dotyczącą m. in.Procesie Fischera-Tropscha,Problemów z korygowaniem tła w technice absorpcyjnejspektrometrii atomowej,Farmakopealnych metodach badań,Mikrosystemach Lab-on-a-chip,oraz Zaproszenia na szkoleniai Zaproszenie do odwiedzenia naszego serwisu internetowego -LABportal.pl.
  ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1 Katowice
 • Przemysłu Węglowego S.A.

   Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW S.A. w Zabrzu jest firmądziałającą na rynku południowej Polski w zakresie diagnostyki,badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych orazautomatyki przemysłowej od ponad 40 lat.Od lat kształcimy się i zdobywamy doświadczenie aby realizowaćPaństwa potrzeby w zakresie: badań skuteczności ochrony przeciwporażenioweji odgromowej,okresowego sprawdzenia sprzętu ochronnego oraz przyrządówpomiarowych,sprawdzenia elektronarzędzi, prób napięciowychi lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych itelekomunikacyjnych,trasowanie kabli i rurociągów,projektów i wykonawstwa obiektów elektroenergetycznych nowychi modernizowanych,projektów i wykonawstwa układów rozliczeniowych energiii …
  ul. Hagera 14 Zabrze
 • Cario Urszula Szafran

  Warsztatsamochodowyświadczy usługi w pełnym zakresie mechanikisamochodowej:- bieżące przeglądy obsługitechnicznej- przygotowanie do rocznych badań technicznych- naprawy układów zawieszenia- naprawy układów hamulcowych- unikalna metoda toczenia tarcz hamulcowych  bez demontażu tarcz*podstawowe zalety tej technologii regeneracji tarczhamulcowych to wzrost skuteczności hamowania powodowane większąpowieszchnią przylegania klocka do tarczy jak również eliminacjawibracji i bicia układu hamulcowego podczas hamowania dziękiwyrównaniu osi pracy układu tarczy z piastą względem zacisku. - naprawy silników- serwis ogumienia w pełnym zakresie- skanowanie…
  Białoprądnicka 1 Bystra
 • Franciszek Bandura

  Ponad 40 lat doświadczenia, wykwalifikowany zespół, profesjonalnysprzęt oraz dążenie do innowacyjności w realizacji robót jestnaszym niekwestionowanym atutem. Z tak solidnym zapleczem jesteśmygotowi świadczyć usługi najwyższej jakości oraz udzielić gwarancjisolidności i trwałości na oferowane usługi, których szczegółowyopis znaleźć można w bocznym menu.Nasza kadra inżynierska posiada następująceuprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcjitechnicznych:Uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi wspecjalności instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bezograniczeń.Uprawnienia budowlane bezograniczeń do…
  ul. Mickiewicza 75 43 Pawłowice
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED Urszula Szlafke

  :: KONTAKTAdres przychodni:ul. Sądowa 5, 5aŚwiętochłowiceCzynna:od poniedziałku do piątkuw godzinachod 8.00 do 18.00Poradnia Ogólna:(32) 245 47 16Poradnia Dziecięca:(32) 245 32 05e-mail:biuro@vitamed-nzoz.pl:: BADANIAW poradni istniejemożliwość wykonania badań:>laboratoryjnych>diagnostyki USG> EKG:: Witamy na stronie przychodni VITA-MEDW naszej poradni udzielane są świadczeniaprzez wykwalifikowany personel lekarzy:internistówpediatrówginekologówlekarzy innych specjalnościoraz pielęgniarki:środowiskowąpołożną-środowiskowąszczepiennąMożecie Państwo korzystać z opieki bezpłatniew ramach ubezpieczenia.Obiekt jest w pełni przystosowany do obsługiosób niepełnosprawnych.W trosce o zdrowie naszych pacjentów, od kilkulat prowadzimy programy badańprofilaktycznych mające na…
  1 Świętochłowice
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Set Info Adam Majos

  Nowoczesnemetody badań labolatoryjnychStyczeń 12, 2014 // 0 CommentsW celu spełnienia wciąż zwiększających się wymagań klientówlaboratoria badawcze szukają coraz to nowszych i szybszych proceduranalitycznych. Klasyczne badania laboratoryjne zaczynają byćzastępowane nowoczesnymi automatycznymi metodami w którychwykorzystuje się aparaturę badawczą. Jedną z takich metod badaniażywności, skierowanych głównie na badania mięsa jest …
  Czarnego Zawiszy 1 Sosnowiec
 • Specjalistyczna Pomoc Medyczna Medservice Żylaki, pajączki naczyniowe

  Centrum Leczenia Żylaków powstało w styczniu 1991 dziękiDr Monice Monuszko, znanemu kanadyjskiemu flebologowi(specjaliście chorób żył). Dr Monika Moniuszko pierwsza w Polsce wprowadziłanowoczesne metody diagnostyki i  leczenia żylakóworaz owrzodzeń podudzi. Przeprowadziła pierwsze szkoleniapolskich lekarzy. Dr Moniuszko regularnie odwiedza naszeCentrum i za każdym razem służy swoją ogromną wiedząi doświadczeniemOd czasu pierwszego szkolenia przeprowadzonego przezDr Moniuszko nasi lekarze wielokrotnie wyjeżdżali zagranicę donajlepszych na świecie ośrodków flebologicznych, między innymi doUSA Kanady, Francji Angli i …
  Mickiewicza Adama 1 Zabrze
 • DEGA-PLUS Sp. z o. o.

  KontaktDEGA-PLUS Sp. z o. o.ul. Gen. Hallera 18a41-709 Ruda Śląskatel./fax 32 248 69 00tel./fax 32 248 72 25Dział techniczno-handlowy:Eliza Depta wew. 106eliza_d@degaplus.com.plkom. 512 353 102Maciej Gądek wew. 103maciejg@degaplus.com.plkom. 509 257 621Krzysztof Świstek wew. 116krzysztof_s@degaplus.com.plkom. 509 857 781
  Hallera 18 Ruda Śląska
 • Minova Ekochem S.A.

           Minova Ekochem rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2005 roku wwyniku połączenia znanych od wielu lat na polskim rynku firm MinovaPoland (poprzednio Fosroc Poland ) i Ekochem. Obecnie firma jestczęścią grupy kapitałowej Orica.Dostarczamy naszym klientom efektywne i bezpieczne rozwiązaniaoparte o profesjonalne i nowoczesne technologie materiałowe.Korzystamy z ponad trzydziestoletnich doświadczeń specjalistów zzakresu chemii, inżynierii materiałowej i górnictwa zatrudnionych wfirmie Minowa w Europie, USA, RPA i Australii. Współpracujemy iutrzymujemy stałe kontakty z naszymi…
  ul. Budowlana 10 Siemianowice Śląskie
 • Geomorr s.c. Geologia, geotechnika, badania geologiczne

  Geologia i ochronaśrodowiskaOchrona środowiska:•  Ekspertyzy i opinie o stanie zanieczyszczenia gruntów iwód•  Określanie wielkości i zasięguskażenia produktami ropopochodnymi, metalami ciężkimi, pestycydamii substancjami chemicznymi wokół obiektów, w których jest lub byłaprowadzona działalność gospodarcza•  Kompleksowe analizy źródeł i rodzaju zanieczyszczeń wódpowierzchniowych, podziemnych i gruntów•  Oceny i raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko naróżnych etapach ich realizacjiGeotechnika i geologia inżynierska:•  Projekty geotechniczne i robót geologicznych•  Opinie i ekspertyzygeotechniczne•  Dokumentacje badań podłoża oraz geologiczno…
  Krochmalna 1 Rybnik
 • FHU Grass-Pol Wycinka drzew, chirurgia drzew

  OFERTAMamy doświadczenie w zakresie:-zakładania ogrodów również metodą ekologiczną z zastosowaniem   mikroorganizmów w zależności od składu chemicznegogleby i ph  - zakładania małej retencji, która zastosowana na działce klienta zabezpiecza przed  jej zalaniem oraz erozją gleby-  zakładaniatrawników o dużej powierzchni- rekultywacji gleb- rekultywacja gleb metodą fitoremediacji- rekultywacja gleb metodą bioremediacji- montaż fontanny pływającej - zakładania systemównawadniających - wycincei chirurgii drzew metodą alpinistyczną i z wysięgnika koszowego- zakładania kostki brukowej- zakładania tarasów drewnianych…
  Al. Pokoju 31 Gliwice
 • Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

  Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. funkcjonujena rynku gospodarczym od 1992 roku. Spółkę tworzą cztery Ośrodki:Pomiarów i Automatyki, Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych,Kształcenia i Doskonalenia Kadr zlokalizowane w Lędzinach orazRzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych z siedzibą wMysłowicach- Brzezince.Firma prowadzi działalność na terenie całej Polski i poza jejgranicami. Niemniej, obszarem szczególnego zainteresowania jestaglomeracja śląska, gdzie znajduje się większość kopalń węglakamiennego, elektrownie, huty żelaza, metali nieżelaznych, zakładyprzemysłu metalowego. Kompetencje,…
  ul Lędzińska 8 Lędziny
 • Śląskie Laboratoria Budowlane LAB-SYSTEM Sp. z o.o.

  Laboratorium powstało w roku 2007 w Katowicach. Głównym profilem działalności firmy są kompleksowe usługi w zakresie badań gruntów, podbudów, kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów oraz prefabrykatów betonowych.
  ul. 73 Pułku Piechoty 1 Katowice Katowice
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

  Kontakt - e-sklep KARBA narzędzia i maszyny do obróbki metalu oraz drewna, warszta garaż, oświetlenie, pneumatyka i wiele innych. Szukaj: Koszyk jest pusty Kontakt Kategorie Wszyscy producenci ABRABORO ACORN AEG AGP APLUS As-Schwabe ATLAS MACHINERY ATMOS B.PRO BADEK BAHCO BENNING BESTER BETA BLACK DECKER BONDHUS BOSCH CAMPBELL HAUSFELD Catch Match CELMA CMT Orange Tools COLLOMIX Darmet DOLMAR Dymo EINHELL ENDO EVOLUTION EXACT FACHOWIEC FELO FENIX FERAX FERM FERM POWER FESTOOL…
  Kossutha 6 Katowice
 • Przedsiębiorstwo Geologiczno - Geodezyjne Geoprojekt - Œląsk Sp. z o.o.

  GEOPROJEKT ŚLĄSK – naszekorzenie i teraźniejszośćFirma GEOPROJEKT jest obecne na rynku usługowymblisko 60 –lat. Do roku 1991 jako jedyneprzedsiębiorstwo resortowe budownictwa a od roku 1991, poreorganizacji i przekształceniachwłasnościowych, jako Spółka z OgraniczonąOdpowiedzialnością.Oferujemy wykonywanie prac badawczo-rozpoznawczych dla potrzebprojektowych i realizacyjnychwszystkich typów budownictwa w zakresie :geologii inżynierskiej,geotechniki,geofizyki inżynierskiej,hydrogeologii,ochrony środowiskaSpecyfiką naszej oferty są badania i opracowania dla terenówprojektowanej i dokonanejeksploatacji górniczej.Od początku roku 2012 GEOPROJEKT ŚLĄSK jest powiązany kapitałowo zfirmą GEOTECH RZESZÓW.Związek ten…
  Ul. 11 Listopada 3 Katowice
 • ŚŒląskie Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o.

  Laboratorium Badań Środowiskowych Śląskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe pomiary warunków środowiska pracy, środowiska zewnętrznego oraz analizy próbek gruntów, wody, ścieków, odpadów, powietrza i gazów przydatnych w ocenie i ochronie środowiska.
  Czeladź, ul.Wojkowicka 21 Czeladź
 • Zespół Szkół Ekonom Gastron im Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

  404] File Not Found : Plik nie istnieje Podany w zapytaniu URL /Napiszdonas nie zostałodnaleziony na tym serwerze.   The requested URL /Napiszdonas was not found onthis server.
  Łagiewniki 64 Cieszyn