Zachodniopomorskie

 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie

  Historia firmy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie została zawiązanaaktem notarialnym z dnia 25.11.1999 r. sporządzonym przednotariuszem Romanem Czernikiewiczem w Świdwinie. Postanowieniem zdnia 10.12.1999 r. Sądu Rejonowego w Koszalinie została wpisana dorejestru handlowego w dziale B pod numerem 2395. Dnia 21.01.2008 r.uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano połączeniaSpółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie iSpółki pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. wŚwidwinie na…
  ul. Armii Krajowej 21 Świdwin
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Laboratorium Specjalistyczne w Szczecinie

  Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych iśrodków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 r.,Nr. 10, poz. 68 z późn. zm.) wyznacza organy i jednostkikompetentne w dwóch obszarach:oceny wniosków o rejestrację produktów, orazkontroli produktów.I. ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWIE OCENY WNIOSKÓW O REJESTRACJĘPRODUKTÓWOrganami właściwymi w sprawie oceny wniosków o rejestracjęproduktów są:Minister właściwy ds. rynków rolnych, który m.in.:przyjmuje i ocenia wnioski o rejestrację oraz wnioski o zmianęwniosku o…
  Wały Chrobrego 4 Szczecin
 • Centrum Wodne Laguna

  Centrum Wodne Laguna w Gryfinie to wymarzone miejsce dla indywidualnej i grupowej rekreacji wodnej. W swojej ofercie posiadamy basen sportowy 25 m, baseny rekreacyjne z masażami także kompleks saun i solariów. Gwarantujemy Państwu zróżnicowanie oferty, dostosowanie jej do potrzeb każdej firmy oraz wysoką jakość świadczonych usług. Przy zamówieniach o większej wartości stosujemy elastyczną politykę cenową, a stałym klientom proponujemy szczególnie atrakcyjne oferty pobytu w CW Laguna. Realizujemy zamówienia opłacane z…
  ul. Wodnika 1 Gryfino Gryfino
 • Urząd Gminy Stara Dąbrowa

  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Zdniem 1 lipca 2013r. zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioruodpadów. Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będziepłacił gminie za ich wywóz.Za odbiór odpadów wszyscymieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikającą ze stawki, określonej wUchwale NR XXIV/168/2013 RADY GMINY W STAREJ DĄBROWIE zdnia 28 marca 2013r. Jeżeli odpady będą zbierane iodbierane w sposób selektywny, stawka opłaty w przeliczeniu najednego mieszkańca wyniesie 12,40 zł miesięcznie. Jeżeli odpady…
  11 Stara Dąbrowa
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Zakład Technicznych Usług Komunalnych

  usługi eksperckie i specjalistyczne:- doradztwo i consulting,- raporty oddziaływania na środowisko,- analizy środowiskowe,- waloryzacje przyrodnicze,- analizy faunistyczne, ichtiologiczne, herpetologiczne,ornitologiczne,- badania laboratoryjne,- edukacja ekologiczna,- prowadzenie bazy materiałowej.- analizy hydrauliczne zlewnisciekĂłw i wĂłd deszczowych,prace projektowe i opracowania:- projekty kanalizacji i wodociągĂłw,- projekty stacji uzdatniania wody,- projekty oczyszczalni ściekĂłw,-projekty składowisk i zakładĂłw unieszkodliwiania odpadĂłw,- projekty budowli hydrotechnicznych i melioracji,- projekty drogowe, elektroenergetyczne,obiektĂłw kubaturowych,automatyki i sterowania,- studia uwarunkowań, studia wykonalności,- programy ochrony środowiska,- plany…
  Bojowników Getta Warszawskiego 1 Szczecin
 • Achem Rejestratory temperatury

  Rejestratory do magazynów, biur, hal, laboratoriów, szpitali, transportu, szczepionek – sprzedaż, montaż, szkolenia, wsparcie techniczne, walidacja oraz serwis. Systemy pomiarowe rozproszone – doradztwo – ponad 10 lat doświadczenia.
  ul. Mieszka I 30 Koszalin
 • Firma Projektowo-Budowlana AR-tech,

  OFERTAInformacje o moliwociach wykonania n/w usug projektowych:uzbrojenie terenu (sieci wodocigowe,kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne),ujcia i stacjeuzdatniania wody,pompownie i hydrofornie,zbiorniki wodocigowe,programy rozbudowy sieciwodocigowych i kanalizacyjnych,kompleksowe projektowanie obiektwbudownictwa oglnego i przemysowegobadania podoa gruntowego,wtrniki geodezyjne,drogi,zieleAR - techFIRMA PROJEKTOWOBUDOWLANA70-764 Szczecinul. Bat. Chopskich 37/4370- 765 Szczecintel./fax 91 38 34 888tel.kom. 0502 634 199NIP 852-107-15-38bp.artech@wp.pl
  w Ch Szczecin
 • Ogród Dendrologiczny

  CENNIKANALIZ I USŁUG LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W BOTANICZNYMCENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWYM W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM WPRZELEWICACHW skład Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego wchodząnastępujące laboratoria:fizjologii roślingleboznawstwamikrobiologicznechemicznekultur tkankowych (in vitro)oraz pracownia mikroskopowaBCB-W dysponuje również suszarnią roślin, przechowalnią nasion,szklarnią oraz szkółką roślin.W BCB-W prowadzone są badania nad florą, fauną i przyrodąnieożywioną oraz zależnościami ekologicznymi występującymi międzynimi. Zakres tych badań obejmuje:ocenę składu ilościowego i jakościowego mikroflory i mikrofaunygleb i wódfitopatologię i ochronę roślin, w tym wzmacnianie ichodpornościzależności między organizmamiOferujemy doradztwo…
  Ul. Bazyliańska 1 Jesionowo
 • WYDZIAŁ MECHANICZNY

  Podstawowe informacje o WydzialeWydział Mechaniczny został utworzony w 1968 roku, jako jedna zdwóch podstawowych jednostek organizacyjnych powstałej wówczasWyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. W tych ramachfunkcjonował do 1996 roku, w którym wszedł w strukturę PolitechnikiKoszalińskiej, obecnie jako jeden z czterech wydziałów Uczelni.Cechą charakterystyczną Wydziału Mechanicznego jest to, że dziękiwytworzonej atmosferze zgodnej współpracy wielu kierunków ispecjalności oraz związanych z nimi pracowników uzyskano otwartośćna tworzenie nowych metod prowadzenia badań naukowych i kształceniastudentów.Wydział Mechaniczny…
  ul. Racławicka 15 Koszalin
 • Liga Ochrony Przyrody - Biuro Zarządu Okręgowego

  POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA WYBRANETURNUSY!!!Poniżej zamieszczamy karty kwalifikacyjne na tegoroczne turnusyletnich Warsztatów ekologicznych. Prosimy o wybranieodpowiedniego turnusu i przesłanie wypełnionej, podpisanej karty naadres biura Okręgu LOP w Szczecinie (LOP Okręg w Szczecinie, ul.Żubrów 1, 71-617 Szczecin). Karty można także dostarczyć osobiściew godzinach pracy biura (poniedziałek-piątek, godz. 8.00 - 15.00).
  ul. Żubrów 1 Szczecin
 • Biuro Usług Technicznych Ciepłownictwa BITERMO

  KOTŁOWNIE PAROWE I WODNEPALNIKISUSZARNIEAUTOMATYKAENERGIA ODNAWIALNASTACJE GAZOWEUZDATNIANIE WODY
  Traugutta Romualda (Generała Romualda Traugutta) 90 Szczecin
 • Szkoła Języków Obcych UK CONNECTING SCHOOL Kamila Deba Justyna Stankiewicz-Rycielska

  Serwis prezentuje artykuły i nowości z wielu dziedzin. Jeśli chceszzostać współredaktorem (wymagane unikalne treści artykuły >1200znaków, stosowanie „more”, maksymalnie 3 linki) prosimy okontakt  z przesłaniem krótkiej informacji o sobie ilinków  do przykładowych artykułów.Spamerom i adderom dziękujemy
  Ul. Chopina Fryderyka 1 Szczecin
 • Bitermo Complex s.c. Paweł Biały Rafał Biały

  KOTŁOWNIE PAROWE I WODNEPALNIKISUSZARNIEAUTOMATYKAENERGIA ODNAWIALNASTACJE GAZOWEUZDATNIANIE WODY
  Dietla Józefa 41 Szczecin
 • Urząd Miejski w Policach_Police

  The page you are looking for might have been removed, had its namechanged, or is temporarily unavailable.Please try the following:Make sure that the Web site address displayed in the addressbar of your browser is spelled and formatted correctly.If you reached this page by clicking a link, contactthe Website administrator to alert them that the link is incorrectlyformatted.Click the Back buttonto try another link.HTTP Error 404 - File or directory not…
  154 Police
 • Indywidualna praktyka lekarska, lekarz Bożena Kierzkowska

  Aby pozostać zdrowym oraz wyglądać i czuć się dobrze,należy dbać o kondycję fizyczną oraz stosować zbilansowaną dietę.Nic nie zatrzyma upływu czasu. Wszyscy starzejemy się, widać tozwłaszcza na naszych twarzach. Istnieje wiele sposobów, którepomogą nam w utrzymaniu młodzieńczego blasku, np.używanie kremów z filtrem zawsze gdy wychodzimy na słońce,zaniechanie palenia, właściwa dieta, picie dużej ilości wody czystosowanie środków nawilżających skórę, by utrzymać ją gładką. Wrazz upływem czasu pojawiają się zmarszczki oraz zagłębienia,…
  Pl. Rodła 1 Koszalin
 • Meditest. Diagnostyka Medyczna

                                       Diagnostykapatomorfologiczna                        Profilaktyka raka szyjkimacicy                      Diagnostykamolekularno-genetyczna                                              Diagnostyka prenatalna                       Biotechnologia                             Diagnostyka weterynaryjna
  ul. Bronisławy 14 Szczecin
 • Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne PULS - Filia

  Centrum Medyczne. Rehabilitacja i odnowa biologiczna.Działamy od 1999 roku. Początkowo właścicielem PULS-u była VNHFabryka Grzejników sp. z o.o. w Wałczu. Od momentu utworzeniadyrektorem był dr Włodzimierz Maniszewski. Od kwietnia 2013 roku drManiszewski jest jedynym właścicielem CentrumMedyczno-Rehabilitacyjnego PULS.PULS jest pierwszym zakładem opieki zdrowotnej w powieciewałeckim i jednym z pierwszych w regionie, który uzyskał (już w2003 roku) certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008.Fachowość, profesjonalizm i dbałość o Klienta, to nasze największeatuty. Profesjonalna kadra…
  Orawska 1 Dębołęka
 • Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej Podimed Sp. z o.o.

  Nasze przychodnie czynne są wdni powszednie od 8.00 do 18.00.W ramach nocnej opiekimedycznej (tj. w dni powszednie od 18.00 do 8.00 rano oraz wsoboty, niedzielei święta) przychodnia przy ul.Limanowskiego 13a czynna jest 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, tel.(94) 373 66 19 lub (94) 374 07 72.Aby usprawnić przyjmowaniepacjentów obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista,telefoniczna lub przez osoby trzecie. Świadczenia udzielane są wdniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym bezpośrednio z…
  ul. Spółdzielcza 8 Żółtnica
 • Minipensjonat Admirał

  Uwaga! Prosimy o włączenie javascript, gdyż strona nie będziedziałać prawidłowo.Minipensjonat Admirał jest położony w niewielkiejnadmorskiej miejscowości Jarosławiec na środkowym wybrzeżu.Od lat badania czystości tutejszej wody w Bałtyku,wykazują najwyższą jej czystość. Ten nowy obiekt z nowym wyposażeniem znajduje się niedalekood lasu (100 m), w zacisznym miejscu z widokiem na latarnię morską.Odległość od morza wynosi 500 m.Zwierzęta prosimy pozostawić w domu.Zapraszamy na udane wczasy nad morzem.
  Ul. Głowackiego Bartosza 16 Jarosławiec
 • Chemiczne Laboratorium Analizy Œcieków i Wody Kotłowej

  Chemiczne Laboratorium Analizy Ścieków i Wody Kotłowej istnieje od1985 roku. Prowadzimy fizykochemiczne badania ścieków i wody.Koncentrujemy się na dostarczaniu wysokiej jakości usług dlanaszych klientów. Jesteśmy laboratorium akredytowanym.
  Laboratorium jest czynne od 8 Szczecinek
 • Energomiar Zakład obsługi licznikowej Złącza kablowe Oddział

  Bogata historia Spółki sięga roku 1989. Wtedy właśnie powstałEnergomiar jako spółka zależna Energetyki Poznańskiej SA i FAPPafal w Świdnicy. Udziały Pafal zostały wykupione 30 października2002 roku przez Energetykę Poznańską. 14 czerwca 2004 rokuoficjalnie zmieniono nazwę z Energo-Pafal na Energomiar.W 2001 roku wdrożono w Spółce System Zarządzania Jakością ISO9001:2000. Ponadto, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, od 2004roku produkowane przez Energomiar zegary sterujące mają deklaracjęzgodności CE.Od samego początku Spółka specjalizowała się w…
  ul. Strzeszyńska 58 Maszewo
 • Stefan-Bud

  Oferujemy państwu kompleksowe usługi w zakresie: instalacjehydrauliczne, wodne kanalizacyjne, usługi gazownicze, instalacjegazowe, instalacje grzewcze, techniki ogrzewania wody, modernizacjastarych instalacji. Zakres działania to Szczecin i okolice.Instalacje wykonujemy w: miedzi, polipropylenie zgrzewanym, przy użyciuinstalacji firmy TECE oraz PVCWykonujemy profesjonalny montaż, wymianę: kotły, piece C.O.,gazowe, olejowe, kondensacyjne i przepływowe gazowe podgrzewaczewody firm: VAILLANT, SAUNIER DUVAL iinne. Wykonujemy montaż kotłów na węgiel, drewno, i inne paliwastałe.JUNKERS, EKO-VIMAR, BUDERUSWykonujemy kotłownie typu: raz na węgiel, raz…
  ul. Bohaterów Warszawy 21 Szczecin
 • Imfilter Moralewicz Ireneusz

  Kiedy w 1996 pewien człowiek zdecydował się podjąćproblem jakości wody płynącej z naszych kranów, niewiele osób mogłopozwolić sobie na luksus posiadania urządzeń zapewniających wysokąjej jakość, a wiedza w tym temacie była niewielka. Dziś, ten samczłowiek nadal skupiony na tym samym temacie jest bogatszy o 17 latdoświadczeń i wiedzy praktycznej. Dziśteż zagadnienie jakościwody jest coraz bardziej powszechne, a dostępnośćróżnorodnych urządzeńjest również ogromna. Dlatego ważne jest,aby umieć dostosować technologię uzdatniania do parametrówwody. …
  ul. Szarotki 24 Goleniów
 • Prewent s.c. Sprzęt Przeciwpożarowy i BHP Mirosław Kiełczewski i Spółka

  PREWENT jest zakładem specjalizującym sięw kompleksowym zabezpieczaniu obiektów pod względem ewakuacyjnym,przeciwpożarowym i BHP.Na rynku polskim istniejemy od 1990 r.Naszym celem jest pomoc waszej firmie w dostosowaniu się doaktualnych przepisów przeciwpożarowych i bhp możliwie najmniejszymkosztem.Jesteśmy przedstawicielami i posiadamy autoryzacje wszystkichproducentów gaśnic w Polsce. Jako pierwsi w północno-zachodniejPolsce uzyskaliśmy zezwolenie urzędu dozoru technicznego.PREWENT posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników, niezbędnemaszyny i urządzenia oraz odpowiednie zaplecze techniczne.Dysponujemy własną stacją prób ciśnień, która pozwala przeprowadzaćlegalizację wszystkich…
  ul. Kasztanowa 24 Gryfino
 • Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o.

  DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIEPLIKÓWCOOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJINFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES AKCEPTUJĘNasza firma posiada bogate, wieloletnie doświadczenie wzakresie doradztwa geotechnicznego (due diligence) oraz badańpodłoża gruntowego potwierdzone Certyfikatem PolskiegoKomitetu Geotechniki oraz tytułem RzeczoznawczyBudowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej wszczególności projektowanie i wykonawstwo w zakresiegeotechniki nadanym przez Polską Izbę InżynierówBudownictwa.W ramach działalności prowadzonej przez GCO specjalizujemy się wzakresie szeroko pojętej geotechniki (obsługa geotechniczna budów,nadzór nad pracami…
  ul. Jagiellońska 90 Szczecin
 • Usługi Geologiczne Magdalena Tyszecka

  Geologia i geotechnikaJesteśmy firmą geologiczną specjalizującą się w świadczeniukompleksowych usług geologicznych i geotechnicznych. Wykonujmybadania dla potrzeb posadowienia wszelkiego typu obiektówbudowlanych: kubaturowych, liniowych oraz drogowych i mostowych.Prowadzimy również badania gruntów w celu przygotowania miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego. Zadania z dziedzinygeologii inżynierskiej i geotechniki realizujemy na każdym etapieinwestycji od sprawdzenia przydatności gruntu pod zabudowę naetapie jego zakupu, po obsługę geotechniczną budowy.HydrogeologiaWykonujemy projekty robót i dokumentacje hydrogeologiczne dlaobiektów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko m.in.…
  Błękitna 1 Koszalin
 • Przychodnia lekarska NZOZ Czajka Tadeusz

  Obecnie przepis na długowieczność ściśle wiąże się z przygotowaniemposiłków według cyklu pięciu przemian. Zatem polega on na tworzeniupotraw, w których miesza się składniki charakteryzujące pięćżywiołów natury. Dodatkowo przygotowane posiłki o określonym smakuodpowiednio działa na dany narząd naszego organizmu. Produkty ocharakterystycznym smaku kwaśnym wyrażają drzewo, działają nawątrobę i pęcherzyk żółciowy. Gorzkie składniki naszych posiłków sącząstką ognia i pobudzają serce oraz jelito cienkie, a słodkieprodukty wiążą się z ziemią i wpływają na…
  Ul. Świdnicka 8 Świnoujście
 • Salon Biuro

  OfertaZapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą filtrów do wody orazsystemów uzdatniania.Nasz nowy serwis www jest w trakcie aktualizacji, dlatego prosimy owyrozumiałość. Już wkrótce będą Państo mogli zapoznać się z całąofertą.
  Welecka 1 Wąwelnica
 • Elton Aparaty słuchowe

     Jednym z największych problemów dla użytkownikówaparatów słuchowych jest odbiór mowy w hałasie. Cyfrowe aparatysłuchowe, dzięki zaawansowanej technologii, mogą efektywnieeliminować hałas, a wzmacniać mowę dokonując tych regulacjiautomatycznie. Użytkownik słyszy lepiej to co się do niego mówi,może bez przeszkód rozmawiać z jedną lub kilkoma osobami naraz,słuchać muzyki, telewizji i radia, usłyszeć dzwoniący telefon -czyli odbierać wszystkie te dźwięki, które na co dzień mutowarzyszą.Dobór właściwego aparatu słuchowego może dokonać wyłączniespecjalista z tej dziedziny,…
  Al. Monte Cassino 13 Koszalin